Vången 1:80 med flera

Karta över Sulfitenområdet

Planen gäller det rödmarkerade området, klicka för större bild.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte 4 april 2022, att anta förslag till detaljplan över del av fastigheten Vången 1:80 med flera. Planområdet är beläget strax norr om Bäckefors tätort i anslutning till riksväg 172.

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för anläggande av en omlastningsterminal för virke från lastbil till tåg, samt upplag för lagring av flis och aska inom del av fastigheten Vången 1:80 med flera.

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 13 december 2021 – 24 januari 2022.

Dokument

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2022
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson