Tips om mikrostöd till små företag inom naturturism!

Glashus hos Dalslandsaktiviteter

Bild: Elenor Karlsson

Tillväxtverket kan bevilja stöd till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Det ska finnas internationellt efterfrågade upplevelser inom naturturism i hela landet framme till världskongressen Adventure Travel World Summit (ATWS) som Sverige står värd för i september 2019. 

Utlysningen har två olika inriktningar

  • ge stöd till affärsutveckling som leder till förbättrade digitala verktyg och förbättrad digital marknadskommunikation för att effektivt kunna nå internationella marknader och målgrupper
  • stärka naturturismföretags internationella konkurrenskraft genom att göra det möjligt för mikroföretag att delta i kompetensutvecklande insatser inför den internationella världskongressen ATWS 2019.

 

Mer information:

Jane Boyton och Lisa Lundin
Näringslivsavdelningen, Koncernstab regional utveckling
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen
0705 - 28 19 26
jane.boyton@vgregion.se

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2019
Sidan publicerad av: Crister Blüme