Intresseförfrågan gällande arrende av ställplatser vid EKA fjärilspark

Bild: Elenor Karlsson

Bengtsfors kommun har för avsikt att iordningställa och utarrendera 10 ställplatser vid EKA fjärilspark (se bifogad karta). Området kommer beläggas med en hårdgjord yta (grus) och förberedas för att kunna anslutas till el, fiber VA mm. Det kommer att åligga arrendatorn att själv välja ambitionsnivå för vilken service som ska erbjudas för ställ-platserna och i vilken takt anslutningarna kommer att ske. Investeringskostnader i service bekostas under arrendetiden av arrendatorn.

Arrendetid

Arrendet gäller i 5 år från tecknande. Uppsägning av arrende ska göras 6 månader innan avtalets utgång annars förlängs det med två år i taget.

Kostnad

Kommunen har fastslagit att den årliga arrendeavgiften ska vara 10 000 kr exklusive moms.

Vad ska ingå i intresseförfrågan

Bedömningen kommer att göras utifrån en skriftlig inlämnad affärsplan. Den skriftliga affärsplanen ska vara en beskrivande text hur verksamheten kommer att drivas och utvecklas för ställ-platserna.

Intressenten ska vara momsregistrerad samt inneha f-skatt.

Bedömningskriterier

Inlämnade intresseanmälningar bedöms och väljs utifrån den skriftligt inlämnade affärsplanen. Den skriftliga affärsplanen behöver vara väl beskriven och tydligt förklara hur verksamheten kommer att drivas och utvecklas för ställplatserna.

Den intresseanmälan som på bästa sätt motsvarar den verksamhet kommunen vill se drivas för platserna kommer att vara den som blir vald att arrendera ställplatserna vid EKA fjärilspark.

Affärsplanen ska innehålla

  • Service-/utvecklingsplan
  • Skötselplan

Svarstid

Intresseanmälan ska ha inkommit till crister.blume@bengtsfors.se senast den 31 mars 2021.

Kontaktperson

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2021
Sidan publicerad av: Crister Blüme