Bengtsfors turistinformation flyttar in till biblioteket

Bild: Sofia Magnusson

Som ett led i uppbyggnaden av turistinformationen kommer kommunens turistinformation samlokaliseras och samordnas med Bengtsfors bibliotek. Det innebär att turistinformationen kommer vara öppen året runt med ett professionellt bemötande.

Vi har undersökt olika alternativ och möjligheter och är glada att kunna presentera lösningen som en del i kommunens turistbesöksservice. Vi känner att det är den bästa lösningen givet alla parametrar. Tack vare att bibliotekets personal kommer ansvara för inkommande frågor kan vi garantera en långsiktighet och ett professionellt bemötande. Under högsäsong kommer personalen att förstärkas med dedikerade turistinformatörer.

Den centrumnära placeringen gör det naturligt för besökarna att även besöka restauranger och butiker i samband med besöket. Kultur- och utbildningscentrum, som byggnaden heter, är tillgänglighetsanpassat och här finns förutom läsrum med utländska tidningar och konsthall även flera offentliga toaletter; det senare något som varit efterfrågat och saknat av många besökare i centrum.

Vår turistinformation kommer inför sommarsäsongen att kompletteras med utlokaliserade InfoPoints i flera tätorter i kommunen.

Bakgrund

Bengtsfors kommun har sedan 2007 köpt turistbyråfunktionen av Dalslands Turist AB, enligt det avtal som låg till grund för bildandet av turistbolaget. I samband med att Dalslands Turist AB och Dalslands kanal skulle samordna sina verksamheter och personal, beslutade Dalslands Turist AB sommaren 2020 att säga upp sina lokaler i Bengtsfors. Anledningen var att man skulle samordna verksamheterna i kanalbolagets kontorslokaler i Upperud. Ett beslut som innebar att även turistinformationsavtalet med kommunen sades upp.

Det skedde samtidigt som kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar och behöver göra stora besparingar. De besparingskrav som beslutas i nästa års budget kommer påverka all kommunal verksamhet och framför allt den icke lagstadgade.

Dalslands Turist AB byter namn till Visit Dalsland

Dalsland Turist AB bytte den 1 januari namn till Visit Dalsland och kommer fortsatt arbeta med att vidareutveckla varumärket Destination Dalsland och med att marknadsföra landskapet som turist- och besöksmål. Det är fortsatt turistbolaget som ansvarar för dialog och behovsanalyser med näringen, att arbeta med att; skapa säljkanaler, affärs- och produktutveckling med mera i ett Dalslandsövergripande perspektiv.

Kontaktperson

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2021
Sidan publicerad av: Crister Blüme