Hurra! I Sverige-toppen i Företagsklimat 2018

Illustration: Sofia Magnusson

I servicemätningen INSIKT rankas Bengtsfors som femte kommun i landet. Det innebär att företag som varit i kontakt med oss är nöjda med den service de fått. Det visar den löpande servicemätningen Företagsklimat INSIKT. I mätningen får lokala företag som haft något ärende med kommunen möjligheten att tycka till om kommunens service. Bengtsfors kommun ökar från ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 77 till 82 och stiger från plats 24 i Sverigerankingen till plats 5!

Dalslandskommuner i Sverigetopp

De tre Dalslandskommuner som deltar i undersökningen får mycket bra betyg. Förutom Bengtsfors toppnotering på plats fem går Åmål, som deltar för första gången, rakt in på plats tre och Dals-Ed går kraftigt framåt i rankingen från plats 112 till plats 22.

Kommun

Ranking 2018

(2017)

NKI 2018

(2017)

Åmål

3 (-)

83 (-)

Bengtsfors

5 (24)

82 (77)

Dals-Ed

22 (112)

79 (69)

Det är glädjande att vi ser ett så bra resultat av vårt ständigt pågående förbättringsarbete. En eloge till alla medarbetare som på olika sätt är i kontakt med företagen och bidrar till det fina resultatet, säger Göran Eriksson, kommunchef.

Servicemätningen Företagsklimat INSIKT

INSIKT som genomförs av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) mäter kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Det sker inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. De företag som haft ärenden hos kommunen inom ett eller flera av dessa områden har fått möjligheten att svara på en enkät med frågor om service. Servicemätningen presenteras i ett Nöjd-Kund-Index (NKI) där maximalt NKI är 100. Snittet för NKI under 2018 ligger för alla deltagande kommuner på 72. Totalt deltar 171 kommuner i undersökningen som är frivillig.

Ett bra företagsklimat skapar arbetstillfällen, så vi ska ha en bra service för våra lokala företag. För att veta att vi gör rätt saker är det viktigt att få feedback från företagen genom undersökningen, säger näringslivsutvecklare Jeanette Lindh Svanqvist.

En stor del av kontakten med våra lokala företag har Dalslands Miljö- och Energiförbund som handlägger ärenden inom miljö-, hälsoskydd och livsmedelskontroll i Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud och Färgelanda kommun.

Våra lokala företag möter oss på många olika sätt och det är viktigt att alla medarbetare som möter företagen i olika ärenden ger god service. Nu har vi fått en viktig bekräftelse på att vi är på rätt väg. Under april kommer vi samla kommunerna i förbundet för att lägga upp nya planer och mål för vårt fortsatta arbete med att förenkla och förbättra, säger förbundschef Dan Gunnardo.

För mer information om undersökningen samt tabeller följ denna länk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ni är varmt välkomna att kontakta Jeanette Lindh Svanqvist, Näringslivs- och tillväxtutvecklare för mer information om servicemätningen. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2019
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist