Techroi Fuelsystems flyttar verksamheten från Bengtsfors till Trollhättan

Foto: Niklas Eriksson

Techroi Fuelsystems ägare Spectra Premium har tagit beslut om att flytta sin verksamhet i Bengtsfors till Trollhättan där Techroi redan i dag har verksamhet. Flytten berör ca 90 anställda som kommer erbjudas att flytta med.

Det är naturligtvis tråkigt att Techroi Fuelsystems flyttar från Bengtsfors, men det skapar också möjligheter. Vi har en bra tillväxt, ett gott företagsklimat och ser ljust på framtiden trots bakslaget, säger Stig Bertilsson som är kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors kommun.

Riktad rekryteringsinsats

I Bengtsfors och övriga Dalslandskommuner har näringslivets kompetens- och rekryteringsbehov kartlagts. Det finns ett stort behov av bland annat svetsare, montörer, operatörer och tekniker av olika slag i Dalsländska företag. Flytten av Techrois verksamhet öppnar upp en rekryteringsmöjlighet av bristkompetenser för näringslivet i Dalsland.

Det är viktigt att vi tar tillvara den kompetensresurs medarbetarna på Techroi Fuelsystems har, så att de väljer att bo kvar här i Bengtsfors och Dalsland. Vårt näringsliv har stora kompetensbehov och vi kommer vända det tråkiga beskedet till ett tillfälle att skapa rekryteringsmöjligheter i våra Dalsländska företag och en positiv tillväxt i Dalsland, säger Jeanette Lindh Svanqvist som är näringslivsutvecklare i Bengtsfors kommun.

Bengtsfors kommun kommer, i samverkan med övriga kommuner i Dalsland, omgående påbörja arbetet med att kontakta företag med rekryteringsbehov för en riktad rekryteringsinsats för Techrois medarbetare. Planering av insatsen har redan påbörjats.

Kontakt företag

Har ditt företag behov av produktionspersonal som exempelvis svetsare, montörer, operatörer, tekniker och vill vara med i rekryteringsinsatsen? Har ditt företag behov av en modern industrilokal med utmärkt läge? Kontakta Jeanette Lindh Svanqvist:

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Kontakt media

Frågor med anledning av Techrois beslut att flytta sin produktion besvaras av Stig Bertilsson:

Stig Bertilsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0531-52 61 05
stig.bertilsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson