Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget är nu mycket allvarligt för stora delar av hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. I regeringens extra ändringsbudget avser regeringen avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Den information som lämnas här är i alla delar preliminär i väntan på att förordningen beslutas.

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett regelverk för det kommande stödet. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen även godkännas av EU. Innan regelverket är på plats kan inga ansökningar om ersättning tas emot. Regeringen avser att ha en förordning klar i början/mitten på april.

Mer information kring detta förslag hittar du här. Länk till annan webbplats.

Vår rekommendation

Har du ett företag i en utsatt bransch och är hyresgäst kan du kontakta din hyresvärd och göra en temporär omförhandling av hyran. Det är många fastighetsägare runt om i landet som solidariskt halverar hyreskostnaderna under en period för att hjälpa sina hyresgäster att överleva.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Sidan publicerad av: Crister Blüme