Företag vi behöver er hjälp att öka tillgången till rätt kompetens i Bengtsfors!

Illustration: Sofia Magnusson

Kompetensförsörjning, tillgång till rätt personal och samverkan mellan skola och arbetsliv är viktiga frågor för företagen i Bengtsfors kommun. Det visar undersökningar från Svenskt Näringsliv och Företagarna. För att säkerställa kompetens som matchar våra lokala behov behöver vi tillsammans utveckla en samverkan mellan skola och arbetsliv som fungerar för både arbetsgivare och elever. För fortsatt dialog och utveckling behöver vi din hjälp genom att svara på en kort enkät.

Samverkan skola-arbetsliv

Samverkan mellan skolan och lokala arbetsgivare är viktigt för att väcka elevernas intresse och tankar kring yrkesroller, gymnasieval och vidareutbildning. Vi behöver visa vilka spännande möjligheter det finns här i Bengtsfors och Dalsland. Samtidigt behöver du som arbetsgivare få förståelse för vad som inspirerar och motiverar våra elever så att du kan presentera dig som en attraktiv arbetsgivare.

Enkät om samverkan skola-arbetsliv

För att få underlag till fortsatt dialog med er arbetsgivare är vi tacksamma om du vill svara på en kort enkät. Vi vill veta hur du som arbetsgivare kan bidra till samverkan genom exempelvis praoplatser, arbetsplatsförlagd praktik (APL), lärling, studiebesök med mera. Vi vill också ta del av era förslag på hur vi kan skapa förutsättningar för en samverkan som fungerar i praktiken.

Enkäten ligger till grund för fortsatt dialog om hur vi tillsammans säkerställer rätt kompetens som matchar våra lokala kompetensbehov. Vi sprider enkäten via flera kanaler så du kan få den fler gånger. Du behöver bara svara en gång.

Här kan du svara på enkäten om samverkan skola-arbetsliv i Bengtsfors

  • Scanna nedan QR kod för att svara på enkäten

Årets arbetslivsvecka

Elever och personal på Bengtsgården, Strömkullegymnasiet och vuxenutbildningen kommer under vecka 40 genomföra den årliga arbetslivsveckan. Tidigare år har vi tillsammans med lokala arbetsgivare genomfört en mycket uppskattad arbetsmarknadsmässa men under 2020 och 2021 ställs mässan in på grund av pandemin och ersätts av andra aktiviteter för elever och arbetsgivare.

Inbjudan till en riktig näringslivsfrukost 7 oktober

Som en del i årets arbetslivsvecka bjuder vi in företag och offentliga arbetsgivare till en näringslivsfrukost 7 oktober med fokus på kompetensförsörjning och samverkan skola-arbetsliv. Frukostmötet är en kick-off för hur vi lägger upp vår fortsatta samverkan. Inbjudan skickas ut inom kort men boka redan nu in datumet i din kalender.

Ditt svar är viktigt, stort tack på förhand för din hjälp!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2021
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist