Priser till årets byggprojekt 2015

Randi Riise

Randi Riises nybyggnation av fritidshus i Gälnäs Vårvik vann årets byggprojekt.

Vinnare av årets byggprojekt är Randi Riise med sin nybyggnation i en befintlig gårdsmiljö. Hedersomnämnanden fick Tore Oliversen och Sigfried Krüger.

Vinnare - Randi Riises fritidshus på Gälnäs 1:79 i Vårvik

Fritidshuset är en nybyggnation i en befintlig gårdsmiljö. Ladugården har fått lämna plats för ett bostadshus med samma långsträckta form. Tanken har varit att skapa en byggnad som är modern invändigt och utvändig, men ändå smälter in på platsen och behåller kontakten med omgivningen. Marken kring huset ska behålla karaktären av ängsmark och huset är målat i en mörk ton för att inte ta för stor plats i landskapet. Invändigt bjuds man på ett fantastiskt ljus och en ständig närvaro av naturen utanför tack vare byggnadens alla glaspartier och fönster.

Motivering

Vinnaren i Årets byggprojekt 2015 är fritidshuset på Gälnäs 1:79. För sin enkla och funktionella planlösning som medger utblickar åt alla håll, samt för sin moderna tolkning av ett traditionellt formspråk.

Hedersomnämnande till Tore Oliversens Dalslandsstuga

Byggprojektet har inneburit en omfattande om- och tillbyggnad av en Dalslandsstuga som har utförts med ett lyckat resultat.

Motivering

Byggnaden tilldelas ett hederspris för en skickligt genomförd ombyggnad/renovering som har utförts med varsamhet och känsla för byggnadens ursprungliga karaktär.

Hedersomnämnande till Sigried Krügers nybyggnation av garage i Dals Långed

Detta byggprojekt är en nybyggnation av ett garage på en villatomt som genom sin placering utnyttjar tomtens förutsättningar på ett förtjänstfullt sätt.

Motivering

Byggnaden tilldelas ett hederspris för den välstuderade placeringen i den sluttande tomten samt för omsorgsfullt utförda detaljer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson