Vinnare av årets byggprojekt 2016

Maria Andersson, Sten-Åke Jansson, Britt-Inger Sandström och Annika Karlsson.

Från vänster: Maria Andersson, Bengtsfors kommun, Sten-Åke Jansson, myndighetsnämndens ordförande, Britt-Inger Sandström, vinnare i Årets byggprojekt och Annika Karlsson, Bengtsfors kommun.

Årets vinnare är Britt-Inger Sandström som gjort en helrenovering av sitt hus. Utöver vinnaren utsågs två hedersomnämnanden; Anne-Charlotte och Göran Larsson samt Vattenfall Vattenkraft AB.

Vinnare - Britt-Inger Sandströms hus vid Laxsjön

Vid de kraftiga översvämningarna 2000 drabbades Britt-Ingers hus och med tanke på att huset ligger i ett område med risk för översvämningar har det därefter byggts om och till. 

Motivering

"Genom ett konsekvent och genomarbetat formspråk och materialval har skapats en vacker och väl sammanhållen byggnad med stora fönsterpartier som ger generösa utblickar mot Laxsjön. Om- och tillbyggnaden är dessutom ett föredöme för sin anpassning till framtida klimatförändringar. Byggnaden står nu väl rustad för kommande översvämningar och fastighetsägaren kan till fullo njuta av det sjönära läget."

Hedersomnämnande till Anne-Charlotte och Göran Larsson

Anne-Charlotte och Göran Larsson.

Byggprojektet har inneburit en om- och tillbyggnad av parets fritidshus.

Motivering

"Det om- och tillbyggda fritidshuset får ett hedersomnämnande för en väl genomtänkt och effektiv utformning där många funktioner inryms på en begränsad yta och med stor omsorg om detaljer. Byggnaden är väl anpassad till platsen och tillvaratar den fantastiska utsikten."

Hedersomnämnande till Vattenfall

På plats för att ta emot hedersomnämnande för byggnationen av kraftstationen var Per Andreasson från Vattenfall.

Vattenfall Vattenkraft AB:s byggprojekt har varit en ombyggnation av kraftstationen i Dals Långed.

Motivering

"Långeds kraftstation får ett hedersomnämnande för genomförandet av ett stort och komplicerat byggprojekt med höga säkerhetskrav och en omfattande och väl genomförd dialog med grannar och ortsbor. Långeds kraftstation är efter ombyggnaden en modern, miljövänlig och säker elproducent som står väl rustad för framtiden. Arkitekturen återknyter på ett fint sätt till äldre kulturhistoriska värden och laxtrappan blir ett spännande utropstecken som bidrar till helhets-upplevelsen."

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2017
Sidan publicerad av: Kerstin Sannebro