Vinnarna i årets byggprojekt 2017

Bild på vinnarhuset

Vinnaren i Årets byggprojekt 2017 är bostadshuset på Grean 2:9.

Varje år delas ett pris i tävlingen Årets Byggprojekt ut i Bengtsfors kommun. Syftet med priset är att uppmärksamma byggnationer med hög kvalitet i såväl utformning som utförande och som bidrar till en god bebyggd miljö. Det är myndighetsnämnden som beslutar vem som ska få priset. I samband med kommunfullmäktiges möte den 21 juni delades årets priser ut.

Vinnare av Årets byggprojekt 2017 är Svenne Nilsson och Elisabeth Emanuelsson som har renoverat bostadshuset på Grean 2:9. Hedersomnämnande tilldelas Roland Magnusson samt Anna-Karin och Carry Forsberg.

Vinnare av Årets byggprojekt 2017 Svenne Nilsson & Elisabeth Emanuelsson

Bostadshuset på Grean 2:9 som byggdes 1914 har genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad för att svara mot dagen behov samtidigt som den äldre byggnadens själ tagits tillvara.

Motivering

Vinnaren i Årets byggprojekt 2017 är bostadshuset på Grean 2:9. För en pietetsfull om- och tillbyggnad som har utförts med stort engagemang och känsla för byggnadens ursprungliga stil och karaktär. Med stor hantverksskicklighet, omsorg om detaljer och medvetna materialval har skapats ett bostadshus med kvaliteter som varar länge.

bild

Detaljer från vinnarprojektet.

Bild på pristagarna

Från vänster Per-Åke Jansson som tog emot priset för hedersomnämnandet för Rolfsbyn 1:22 i mitten Sten-Åke Jansson ordförande i myndighetsnämnden och till höger Svenne Nilsson som tillsammans med Elisabeth Emanuelsson vann priset för årets byggprojekt.

bild

Hedersomnämnande tilldelas det nybyggda bostadshuset på Rolfsbyn 1:22

Hedersomnämnande tilldelas Roland Magnusson

Inom LIS-område för Kråkenäs (utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge) byggdes ett nytt bostadshus ca 50 meter från stranden med hänförande utsikt över Västra Silen.

Motivering

Hedersomnämnande tilldelas det nybyggda bostadshuset på Rolfsbyn 1:22, Kråkenäs. Ett fint exempel på hur ett nytt väl utformat bostadshus kompletterar befintlig bebyggelsegrupp på ett förtjänstfullt sätt, i ett attraktivt sjönära läge som bidrar till att vitalisera landsbygden.

Bild

Hedersomnämnande tilldelas det nybyggda bostadhuset på Lofterud 1:7.

Hedersomnämnande tilldelas Anna-Karin & Carry Forsberg

Sommaren 2016 brann bostadshuset på Lofterud 1:7 ner till grunden. Genom en snabb process stod redan vid årsskiftet 2016-2017 det nya bostadshuset färdigt för inflyttning.

Motivering

Hedersomnämnande tilldelas det nybyggda bostadhuset på Lofterud 1:7. Genom en osedvanlig god samverkan mellan alla inblandade parter, har en negativ händelse på kort tid resulterat i något positivt. Det nedbrunna huset har efter endast sju månader ersatts av ett nytt bostadshus med fina kvaliteter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson