2017 års miljöpris till Leif Johansson

Bild

Från vänster Per Eriksson, kommunstyrelsens ordföande tillsammans med Leif Johansson Miljöprisvinnare 2017. Foto: Katrin Thoor.

Leif Johansson har fått Bengtsfors kommuns miljöpris för 2017. Syftet med priset är att lyfta fram goda förebilder som kan engagera andra och ge ökad uppmärksamhet för miljöfrågorna. Mottagare av priset
kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Bengtsfors kommun eller på annat sätt har tydlig anknytning till kommunen. Priset utdelas för såväl ideella som yrkesmässiga insatser.

Prissumman är på femtusen kronor. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om vem eller vilka som ska tilldelas Bengtsfors kommuns miljöpris.

Leif Johansson tilldelas priset med följande motivering:

Leif är engagerad i olika organisationer för miljöfrågor och bidrar också till att hålla öppna landskap i kommunen. Miljö- och klimatfrågor kan inte lösas av en ensam person, men Leif är genom sitt engagemang i dessa frågor en mycket god förebild för andra att ta efter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson