Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Motion om bättre vägar till Nössemark och Halden bifölls

Bild

Per Jonsson argumenterade för sin motion i fullmäktige. Foto: Niklas Eriksson

Kommunfullmäktige beslutade den 3 april 2018 att bifalla en motion som uppdrar till kommunstyrelsen att ta upp frågan om upprustning av väg 2206 och 2205 mellan Bengtsfors och Halden på nästa samrådsmöte med Trafikverket. Det är centerpartiets Per Jonsson som motionerat.

- Våra kommunikationer mot Norge är väldigt viktiga, inledde Per Jonsson (C) sitt anförande under fullmäktiges sammanträde. Vi har väldigt klent med vägnät över gränsen, fortsatte han. Det finns en tillväxtpotential som vi inte tar till vara på.

Kommuner ansvarar inte för vägunderhåll, så motionen siktar in sig på en kommunikation med Trafikverket. Det är nästa samrådsmöte med Trafikverket som frågan ska tas upp. Det är nödvändigt med en upprustning av väg 2205 och 2206, tycker motionären för att underhållet kraftigt har försämrats och att trafiken har ökat under flera år.

 I motionen yrkar Centerpartiet att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen omedelbart påverkar Trafikverket och regionen i denna för vår utveckling mycket betydelsefulla fråga. Sedan 2009 är väg 2206 mellan Bengtsfors och Halden den högst prioriterade bristen inom Bengtsfors kommun. I den nyligen beslutade regionala planen för transportinfrastruktur 2018-2029 beslutas om utökade potter för mindre vägnätet och smärreåtgärder, det är inom dessa potter samt bärighetspotten som finansiering av en upprustning av väg 2205 och 2206 måste sökas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson