Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Fråga om skolval på kommunfullmäktige

Bild

Anna-Lena Ingemansson (V) i den vänstra talarstolen har ställt en fråga till KSUU:s ordförande Lena Grönlund (S) som svarar på frågan i den högra talarstolen. Fotot är hämtat från kommunens webbsändning av mötet.

Anna-Lena Ingemansson (V) och Gert Andersson (M) hade båda ställt en fråga till ordföranden i kommunstyrelsens utbildningsutskott, Lena Grönlund (S), angående skolval på Strömekullegymnasiet och Bengtsgården. Frågeställarna har nåtts av uppgiften att det inte blir något skolval på skolorna under valåret 2018. Lena Grönlund svarade att det är skolornas egna bedömningar som avgör om det blir skolval eller inte.

Frågorna finns att läsa bland dokumenten till webbsändningen den 3 april. De löd så här:

Anser utbildningsutskottets ordförande att det är acceptabelt att det inte blir skolval i år? Är utskottets ordförande beredd verka för att beslutet ändras?

Svaret från Lena Grönlund är att den demokratiska undervisningen ansvarar rektor och programansvarig för. Skolorna har gjort bedömningen att skolval inte är det bästa sätt att lära sig vad som händer under ett valår. De kommer att välja andra metoder såsom att ha lektionsundervisning och bjuda in politiker. På frågan om Lena Grönlund kommer att verka för att de ska bli ett skolval, så är svaret nej.

 – Jag respekterar skolornas beslut, säger Lena Grönlund. Det är samhällskunskap att följa valet och det måste vara lärarna själva som bedömer hur undervisning om valet ska gå till.

Anna-Lena Ingemansson och Gert Andersson framförde sin syn på skolval. Som framgår av frågeställningen så var deras inställning att en diskussion borde föras om att ändra beslutet.

– Vi får förhoppningvis fler engagerade medborgare om vi arrangerar skolval, menade Anna-Lena Ingemansson (V), så vi tycker det är viktigt och alla partier borde vara intresserade av detta.

 – Jag tror att valdeltagandet inte blir bättre när man tar bort skolvalet, sade Gert Andersson (M).

Se hela debatten på vår hemsida (se länk nedan).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson