Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Klart med fjärrvärmeutbyggnad i Bengtsfors

Bild

Foto: Marcus Reidevall

Kommunfullmäktige har beviljat 2 miljoner kronor i investeringsmedel för att ansluta Bengtsforshus ABs fastigheter på Höjden (Baldersgatan/Torsgatan), Övre Olympen (Olympiavägen 9-13) och Nedre Olympen (Kinadalsvägen 3-7) till fjärrvärme. Det innebär att det finns möjlighet även för andra fastighetsägare i området att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

När kommunfullmäktige beslutade om investeringsbudget för åren 2018-2021 innehöll förslaget ett antal
fjärrvärmeinvesteringar, men kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade att lyfta ur samtliga investeringar inom fjärrvärmeverksamheten. Det gjordes i avvaktan på att slutrapporten av verksamhetsöversynen
hade behandlats politiskt.

Nu har förfrågningar från potentiella kunder kommit in och beslut om investeringsmedel behöver fattas
innan det är möjligt att ansluta dem.

I enlighet med den översyn som gjordes av Public Partner har en affärsplan för fjärrvärmeverksamheten
tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige och en mall för investeringskalkyl har också tagits fram. Dessutom har en fördjupad rapport avseende taxan levererats av Public Partner och politiska diskussioner pågår om
den. Parallellt med det har förvaltningen försökt att få till nya avtal med framtida fjärrvärmekunder, varav Bengtsforshus AB är den största kunden.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2017 att ge Bengtsforshus AB möjlighet att ansluta husen på
Höjden förutsatt att ett 15-årigt leveransavtal tecknas. Bengtsforshus AB har nu inkommit med undertecknade avtal
avseende följande fastigheter:

  • Höjden, (Baldersgatan/Torsgatan)
  • Övre Olympen (Olympiavägen 9-13)
  • Nedre Olympen (Kinadalsvägen 3-7)


För att på sikt få fler kunder anslutna till fjärrvärmenätet samt ansluta ovanstående fastigheter behövs investeringsmedel till verksamheten. Så länge inga investeringsmedel beslutats kan inga nya projekt startas och
därmed inga nya kunder/fastigheter anslutas. Den tre nyanslutningar som nämns ovan bedöms alla få en
positiv påverkan på fjärrvärmeverksamhetens ekonomiska resultat.

Kommunfullmäktige beslutade också att verksamheten i samband med den aktuella utbyggnaden gör en
affärsmässig kampanj i området där utbyggnaden sker för att få nya kunder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson