Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Barnskötare kan tillsvidareanställas

Bild

Kommunstyrelsen har beslutat att utbildade barnskötare kan anställas i Bengtsfors kommun på en tillsvidareanställning. Bengtsfors kommun har sedan tidigare beslutat att enbart utbildade förskollärare kan anställas med anställningsformen tillsvidareanställning. Efter att  beslutet fattades så har det blivit allt svårare att hitta och anställa utbildade förskollärare.

Bakgrund

Förskoleverksamheten i Bengtsfors kommun har personalbehov som inte kan tillgodoses med nuvarande regelverk och för att fylla upp vakanser så anställs idag barnskötare på timlön.

För att kunna erbjuda attraktiva anställningar och skapa en kontinuitet i verksamheten så är det nödvändigt att förändra regelverket kring anställningar inom barnomsorgen.

Anställd med timlön är en osäker anställning och att bli anställd på en tillsvidareanställning är ur individens perspektiv en tryggare anställningsform.

Verksamheterna ges också en möjlighet till bättre förutsättningar att bedriva en god pedagogisk verksamhet om personalgruppen är mer stabil, verksamheterna bör dock sträva efter att det på varje avdelning ska det finnas minst en behörig förskollärare för att säkra den pedagogiska kompetensen.

Det finns ett stort intresse bland människor som idag är arbetslösa eller befinner sig i en etableringsfas för att utbilda sig via kortare yrkesutbildningar och Bengtsfors kommun kan på egen hand arrangera utbildning.

Behovet av personal inom barnomsorgen bedöms som stort under de kommande åren och det är en verksamhet som har växt under senare år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson