Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Valinformatörer

Valinformatörer

Under valåret 2018 kommer vi att utbilda valinformatörer som ska ge information till förstagångsväljare om det allmänna valet den 9 september.

Kommunstyrelsen beslutade igår att gå vidare med planeringen av utbildning av valinformatörer. Målet är att nå förstagångsväljarna med information för att öka valdeltagandet. Till det allmänna valet 2018 är förstagångsväljarna dels unga och dels nyanlända. Genom två utbildningsinsatser för valinformatörer och påföljande arbete för valinformatörerna kan vi nå båda väljargrupperna. Ökat valdeltagande sker effektivast genom att få det att öka i grupper med lågt valdeltagande.

En del av insatsen vänder sig till unga förstagångsväljare, och här ska just unga förstagångsväljare rekryteras. Valinformatörer ska kunna informera om hur det går till att rösta och var information om valet finns. Informationen ska vara neutral. Först blir det utbildning och sedan ska valinformatörerna jobba med att informera.

Förr var det val tredje söndagen i september, men 2018 är det val den 9 september. Eftersom valet är tidigare så kommer utbildningen igång innan sommaren. Tjänstgöringen som valinformatör kan då starta och intensifieras under perioden mellan skolstart och val. Utbildningen av unga valinformatörer ansvarar informatören Niklas Eriksson för.

En annan del av insatsen vänder sig till nyanlända förstagångsväljare. Antalet nyanlända med rösträtt har ökat i Bengtsfors kommun sedan valet 2014 eftersom utländska medborgare som får rösta till kommunfullmäktige har ökat med 1,4 procentenheter enligt SCB. Eftersom valdeltagdagandet bland utlandsfödda medborgare i kommunfullmäktigevalet har ett lägre valdeltagande än svenska medborgare är det viktigt att skapa förutsättningar för att öka valdeltagande även bland dessa. I Bengtsfors kommun kommer det därför att startas en demokratikurs i april 2018. Målet med kursen är att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna ge information på sitt modersmål om valproceduren samt demokratins grunder och förutsättningar. Kursen vänder sig till nyanlända med uppehållstilstånd. Kursen kommer att genomföras av Dalslands folkhögskola och kommer att pågå mellan april och september 2018.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson