Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Handlingsplan inom 30 dagar

Handlingsplan

Foto: Niklas Eriksson

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april att individ- och familjeomsorgen ska se till att personer med ekonomiskt bistånd ska ha en individuell handlingsplan inom 30 dagar. Syftet är att stärka arbets- och aktivitetslinjen för personer som söker ekonomiskt bistånd. Samtidigt beslutar kommunstyrelsen att varje chefsenhet inom kommunen skall bidra med minst en praktikplats som kan användas till handlingsplanerna.

I en jämförelse med andra kommuner så har Bengtsfors höga kostnader för ekonomiskt bistånd samtidigt som det finns en stor verksamhet hos arbetsmarknadsenheten. Även vuxenutbildningen har högre kostnader än jämförbara kommuner. Individ- och familjeomsorgen (IFO) får därför uppdrag att säkerställa att alla som söker ekonomiskt bistånd skall ha en individuell plan som klart visar behovet av insatser.

Metoden att inom 30 dagar klargöra människors behov av stöd kan spara tid och pengar. Det finns också en förhoppning om att handlingsplanen förebygger långvarigt behov av försörjningsstöd. En handlingsplan gör också att alla fall behandlas på ett liknande sätt, vilket brukar öka rättssäkerheten. Det blir tydligt för den som är i behov av stöd och för handläggare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson