Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Ny luftrenande sopmaskin

Sopmaskin

Foto: Niklas Eriksson

Kommunens nya sopbil är efterlängtad av många och har nu rullat igång. Den långvariga vintern har senarelagt starten för sopsäsongen. Unikt för Ravo Hygion, som den nya maskinen heter, är luftreningssystemet som tar hand om ultrasmå partiklar. Sopbilens baklucka använder jonisering för att fånga upp partiklarna. Nu ska bilen gå för högtryck.

Sopbilen heter Ravo Hygien och har ett så kallat Saigafilter. När partiklarna passerar filtret laddas de (joniseras) med positiv laddning och dras till varandra. På så sätt kan de farliga partiklarna samlas in. 70 procent av den lilla partikelstorleken PM2,5 samlas in.

Med partiklar menar vi inte det som vi ser i form av rykande damm, utan det lilla damm som vi inte ser, säger Christoffer Bohman, leverantör som håller kurs för personalen. Det lilla dammet är det som är farligt. Det kommer bland annat från nya motorer på bilar och lastbilar, så maskinen städar både gator och luft på samma gång.

 För den som ska köra maskinen så är det mycket bättre förarkomfort, jämfört med vår gamla maskin, säger Conny Karlsson, teamledare på avdelningen Fastighet, Gatu och Park. Arbetsmiljön blir bättre och luften blir bättre, förutom det faktum att maskinen städar gatorna.

Nu ska maskinen gå för högtryck tills alla kommunens gator är rena.

Sopbilen har tre kameror för att övervaka alla riktningar. Eftersom maskinen är högerstyrd finns kamera på vänster sida, samt en backkamera. Den tredje kameran övervakar insuget. Det är mycket knappar i förarhytten men personalen tror att det går snabbt att komma igång.

Jonisering i sopmaskin

I maskinens bakre del joniseras de små partiklarna och binds samman i den grå boxen (Saigafiltret). Foto: Niklas Eriksson

Systemet med partikelrening förklaras mer utförligt i nedanstående film.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson