Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Trafikverket bygger gång- och cykelväg mellan Bengtsfors och Skåpakorset

Trafikverket bygger gång- och cykelväg mellan Bengtsfors och Skåpakorset

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

I höst startar Trafikverket arbetet med att planera för en gång- och cykelväg mellan Bengtsfors och
Skåpakorset, en sträcka på 2 km. Projektering och vägplan genomförs under 2019 och 2020. Byggnation i bästa fall sent under 2020 men troligast 2021.

Gång och cykelvägen finansieras genom stråkpotten för väg 172 och ersätter en tidigare planerad ombyggnad av
kurvor i Kråkviken, som har bedömts vara alltför omfattande för att kunna inrymmas inom beslutad budgetram om 15 miljoner kronor.

Eftersom ombyggnationen i Kråkviken inte bedöms kunna genomföras inom beslutad ram, ser Bengtsfors kommun positivt på att objektet byts ut mot en cykelväg mellan Bengtsfors och Skåpafors. Cykelvägen kommer att underlätta arbets- och studiependling och öka trafiksäkerheten, vilket överensstämmer med syftet med stråkpotten och är helt i linje med Bengtsfors kommuns vilja att ha en trygg och säker kommun.

Namninsamling ligger bakom

År 2013 gjorde Lovisa Jansson från Skåpafors en namninsamling, om gång- och cykelväg mellan Skåpafors och Bengtsfors, då var hon 12 år. Numera studerar Lovisa i Karlstad, men kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson har varit i kontakt med henne för att berätta den glädjande nyheten:

Jag tog kontakt med henne och informerade om att det nu äntligen blir av, för jag tyckte att hon skulle ha informationen först. Hon tyckte att det var en riktigt positiv nyhet och jag håller verkligen med, säger Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson