Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Vill du utveckla ditt företag? Finansieringsstöd finns!

Illustration: Sofia Magnusson

Det finns många olika typer av finansieringsstöd till företag. Stöd kan sökas för exempelvis företagsutveckling, investeringar, digitalisering och anställningar. Missa inte det nya Växa-stödet som underlättar för soloföretagare att anställa sin första medarbetare!

Nedan presenteras några av de olika finansiella företagsstöd som finns tillgängliga. Det finns fler! Företag kan även få stöd i form av rådgivning inom en rad olika områden. Vill du ha hjälp att hitta rätt stöd, kontakta oss på näringslivsenheten så diskuterar vi vilka möjligheter som finns utifrån era förutsättningar. Du hittar även mer information på vår hemsida: Finansieringsstöd

Växa-stöd
Det är ett stort steg att anställa sin första person och kostnaden gör att många tvekar. Regeringen har därför infört ett Växa-stöd för enskilda näringsidkare som vill anställa sin första medarbetare. Sedan 1 januari i år gäller stödet även vissa aktiebolag och handelsbolag. Reglerna innebär att enmansföretag som anställer en person bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) på den ersättning som betalas till den först anställda medarbetaren.

Mer information om Växa-stöd finns här: Växa Stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Investeringsstöd
länk till annan webbplats
Gäller all form av investeringar i maskiner, lokaler etc som leder till nya arbetstillfällen. Förutsättningen är att investeringen görs och arbete skapas inom vårt stödområd; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, och Åmåls kommun. Vanligtvis lämnas stöd till högst 10% av investeringen, men beroende på effekt upp till 35%. Maximalt stöd 1,8 miljoner kr.

Mer information om Investeringsstöd finns här: Investeringsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konsultcheck
länk till annan webbplats
Konsultchecken ska stärka och förnya företaget inom områden där man saknar eller har bristande kompetens.  Stödet är på max 150 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnaderna för att anlita extern konsulthjälp. Företag med färre än 50 anställda prioriteras. Exempel på insatser är ökad försäljning, marknadsplan, marknadsutvidgning, exportförsäljning, produktutveckling (varor och tjänster) eller organisationsanpassning för tillväxt. Tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk att stödet snedvrider konkurrensen får inte stöd.

Mer information om Konsultcheck finns här: Konsultchecklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitalisering
För att öka företagets digitala mognad och skapa nya värden finns en affärsutvecklingscheck. Du kan exempelvis ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller digitalisera företagets verksamhet och processer. Du kan få en check för upp till halva kostnaden, och resten betalar ditt företag. Ditt företag kan söka stödet för ny kompetens i form av köp av tjänster eller projektanställning.

Mer information om Digitaliseringscheck finns här: Digitaliseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varmt välkomna att höra av er!

Jeanette Lindh Svanqvist                                   Crister Blüme
Näringslivs- och tillväxtutvecklare                    Destinationsutvecklare (inriktning företag inom besöksnäring)
0531-52 60 44                                                    0531-52 68 87
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se          crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juli 2018
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist