Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Branden vid Ekhagsskolan - skolan startar åter den 12 september

Foto: Christian Rådén

Med start under natten till den 7 september brann sporthallen vid Ekhagsskolan i Dals Långed. Efter en stor insats från räddningstjänsten lyckades matsalen och huvudbyggnaden räddas från branden, men sporthallen gick inte att rädda. Med anledning av branden hölls Ekhagsskolan inklusive fritidshemmen stängt på måndagen den 10 september samt på tisdagen den 11 september. 

Det är förbjudet att vistas innanför polisens avspärrningar på platsen, det är dessutom förenat med fara att gå i närheten av brandplatsen.

Den brandhärjade delen har nu rivits och området har också spärrats av. Det pågår sanering av de byggnader som finns kvar och vi kommer att ha bevakning av området. Det finns inga misstankar om att branden var anlagd.

Ekhagsskolan och fritids startar åter den 12 september

Onsdagen den 12 september startar skolan igen för eleverna på Ekhagsskolan. Även fritidsavdelningarna på Lövåsen och på Ekhag startar igen. Under de närmsta veckorna kommer verksamheten på skolan delvis vara utlokaliserad för att saneringsarbete med mera ska kunna genomföras. Vi har kontaktat alla vårdnadshavare via telefon om vad som gäller och på skolans hemsida finns informationen även i skrift.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2018
Sidan publicerad av: Sara Larsson