Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Valresultat val till kommunfullmäktige

Länsstyrelsen har fastställt utgången av valet till kommunfullmäktige.

Fastställt valresultat

Här visas det fastställda valresultatet. Länkarna vi använder är till valmyndighetens resultat.

Här finns resultaten för hur väljarna i Bengtsfors kommun har röstat.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastställt valresultat till kommunfullmäktige i Bengtsfors

Parti

Röster antal

Procent

Antal
mandat

Socialdemokraterna

2 305

37,06

12

Moderaterna

1 194

19,20

6

Centerpartiet

1 063

17,09

6

Sverigedemokraterna

851

13,68

4

Vänsterpartiet

266

4,28

1

Kristdemokraterna

235

3,78

1

Liberalerna

227

3,65

1

Vad händer när valresultatet är fastställt?

Uppdrag och platser till styrelser, utskott med mera.

Nya kommunfullmäktige sammanträder första gången under hösten och väljer då kommunfullmäktiges ordförande samt vice och andre vice ordförande. Även valberedningen väljs vid detta tillfälle. Valberedningen tar fram förslag till hur de olika nämnderna ska bemannas. Partierna nominerar kandidater till valberedningen. Därefter behandlar kommunfullmäktige valberedningens förslag, vilket innebär att kommunstyrelsens, utskottens, valnämndens, överförmyndarnämndens, myndighetsnämndens samt de kommunala bolagsstyrelsernas (med mera) sammansättning blir klar vid detta sammanträde.

Ovanstående process innebär att det behövs ett till två extra kommunfullmäktigesammanträden. Dessa kungörs på sedvanligt sätt i lokalpressen samt på kommunens hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson