Digitala beslut på ansökningar om ekonomiskt bistånd

Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun håller på att digitalisera ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. Det innebär att du som har sökt ekonomiskt bistånd får ta del av beslut i dessa ärenden digitalt från och med 1 februari 2019. Vi kommer inte längre att skicka ut denna information i pappersformat.

För att se beslut, beräkningar och utbetalningar loggar du in på e-tjänsten "Min sida". Tjänsten kräver e-legitimation (mobilt bank-id etc.)

Vi arbetar även med en e-tjänst för att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd på webben. Som ett led i det arbetet kommer vi från och med 1 februari att vara restriktiva med att behandla ansökningar som är ofullständigt ifyllda eller saknar de underlag vi behöver. Du som känner dig osäker på hur ansökningsblanketten ska fyllas i kan få hjälp av individ- och familjeomsorgen.

- Syftet med att införa e-tjänster är att underlätta och förkorta kommunikationsvägarna för den som ansöker om bistånd från oss. På det här sättet blir vi tillgängliga även utanför kontorstid, säger Anna-Karin Råden, chef för individ- och familjeomsorgen i Bengtsfors kommun.                  

Kontakt

Carina Holmqvist
IFO-chef
0530-181 19
carina.holmqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström