Motion om barnomsorgen beviljades

Foto: Anna Sandström

Centerpartisterna Jerker Johansson, Marianne Åhgren och Kåre Karlsson har i en motion önskat att Bengtsfors kommun gör en utredning för att undersöka behov och förutsättningar för ett kvälls-, natt- och helgdagis samt titta på möjlig samverkan med övriga Dalslandskommuner. Kommunfullmäktige beviljade motionen.

I motionen lyfts möjligheten att använda korttidsavdelningen på Bäckängens förskola som en plattform med en enentuell utökning.

Kommunfullmäktige beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av behovet av en pedagogisk barnomsorg på obekväm arbetstid samt helger och utreda hur en sådan verksamhet kan organiseras. I uppdraget ingår även att undersöka möjlig samverkan med övriga Dalslandskommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson