Motion om enskilda avlopp avslogs

Foto: Niklas Eriksson

I en motion vill Per Jonsson (C) se ett tillfälligt stopp för hanteringen av enskilda avlopp i Bengtsfors kommun tills dess att nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp tagits fram i samverkan mellan kommunen och Dalslands miljökontor. Motionen avslås mot bakgrund att kommunen inte kan bestämma att tillsyn och prövning av enskilda avlopp ska upphöra eller tillfälligt stoppas. Dalslands miljö- och energinämnd har skyldighet att ansvara för att miljölagstiftningen efterlevs och prövning och tillsyn enligt lagstiftningen utförs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson