Medborgarlöfte för 2019

tf lokalpolisområdeschefen för LPO Östra Fyrbodal, Sten-Anders Jakobsson tillsammans med Per Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande i Bengtsfors kommun

tf lokalpolisområdeschefen för LPO Östra Fyrbodal, Sten-Anders Jakobsson tillsammans med Per Eriksson, kommunstyrelsens vice ordförande. Foto från Polismyndigheten

Under 2019 lovar polisen och kommunen att öka insatserna mot narkotikamissbruket samt genomföra åtgärder mot störande trafik på vissa särskilt utsatta platser. Det fastställs i det medborgarlöfte för 2019 som tecknats mellan polisen och Bengtsfors kommun.

Situationen idag

Efter att kommunen och polisen gemensamt analyserat lägesbilden avseende narkotikamissbruket i kommunen finns tecken på att narkotikamissbruket ökat. Vidare finns problem med störande trafik på vissa särskilt utsatta platser. Vid genomförandet av olika former av medborgardialog har denna bild förstärkts.

Det här ska vi göra

  1. Öka insatserna mot narkotikamissbruket
    Polisen och kommunen ska öka insatserna mot narkotikamissbruket. Särskilt fokus ska riktas mot personer som inte tidigare är kända narkotikamissbrukare.
  2. Genomföra åtgärder mot störande trafik på vissa särskilt utvalda och utsatta platser. Polisen samt kommunen ska gemensamt identifiera samt genomföra åtgärder som kan vara verksamma mot
    problemet.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisen har som mål att lagföra minst fem individer som inte tidigare är kända för narkotikabrott. Kommunen har som mål att särskilt rikta insatser mot inte tidigare kända narkotikamissbrukare. Detta genom ökad samverkan mellan socialtjänst och andra samhällsaktörer som exempelvis skolor och fritidsverksamheter. Polisen, kommunen samt andra berörda aktörer ska gemensamt genomföra åtgärder mot någon eller några strategiskt utvalda gatuavsnitt som beskrivits som särskilt utsatta för störande trafik.

Följ med i hur det går!

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson