Hastighetssänkningar på gång i tätorterna

Foto: Niklas Eriksson, fotomontage: Anna Sandström

I takt med att vi skyltar om gator och vägar kommer det att råda 40 km/h inom tätbebyggda områden i stora delar av Bengtsfors kommun vilket är en sänkning från dagens hastighetsgräns på 50 km/h.

Syftet med hastighetssänkningarna är att skapa en säker trafikmiljö samt att minska utsläpp och buller. Forskning visar på betydande vinster vid sänkt hastighet från 50 till 40 km/h i tätorter. Medelhastigheten sjunker med i snitt cirka tre km/h. Det kan verka som en liten förändring, men ur trafiksäkerhetssynpunkt minskar risken för dödsolyckor med 25–30 procent.

Beslutet i korthet

På kommunens gator i Bengtsfors, Billingsfors, Bäckefors, Dals Långed och Skåpafors kommer hastigheten att sänkas från 50 km/h till 40 km/h. Även för de statliga genomfartsvägarna i tätorterna kommer hastigheten att sänkas på utsatta sträckor. I Gustavsfors och Ödskölt behålls hastigheten 50 km/h på kommunens gator. I Gustavsfors kommer dock hastigheten på Bruksvägen att sänkas till 30 km/h. Hastighetsbegränsningen 30 km/h kommer även fortsättningsvis att användas på korta sträckor där det verkligen behövs, exempelvis vid skolor.

Det är myndighetsnämnden som har fattat beslut om de nya hastighetsbegränsningarna. Kommunen har möjlighet att besluta om den högst tillåtna hastigheten inom tätbebyggda områden. Kommunen har också ansökt, hos Länsstyrelsen, om sänkt hastighet på vissa vägsträckor utanför tätbebyggt område. Här finns inga beslut ännu.

Hastighetöversyn och samråd

Beslutet om hastighetssänkningarna är baserat på en hastighetsöversyn som gjorts i tätorterna. Innan beslut fattades har ändringarna kommunicerats via kommunens hemsida och sociala medier under våren 2018 med möjlighet för invånare att lämna sina synpunkter. Totalt inkom synpunkter från 108 personer vilket medförde ändringar på några punkter.

Samråd har också genomförts med Trafikverket.

Hastighetsförändringarna per ort

Klicka på respektive ort för att få mer information om vad som gäller på varje tätort.

När det gäller Ödskölt och Gustavsfors är det inga ändringar planerade med untantag för Bruksvägen i Gustavsfors som ska sänkas från 50 km/h till 30 km/h.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson