Viktigt att prata med sitt barn om sociala medier

Illustration: Sofia Magnusson

I flera av våra grannkommuner har film med barnpornografiskt innehåll spridit på det sociala mediet Snapchat. Vi har inte några indikationer på att det nått elever i vår kommun. Dock har det på senare tid förekommit hotfulla situationer och inlägg på sociala medier och vi vill uppmana föräldrar att ha en dialog om sociala medier med sina barn.

Eftersom barn idag spenderar en stor del av sin tid online är det viktigt att du som förälder skaffar dig kunskap om internet och sociala medier. Mycket av barn/ungdomars liv levs på nätet, och som förälder är det därför klokt att intressera sig för det. För många unga är gemenskapen på internet precis lika viktig och "på riktigt" som att träffas i den fysiska världen. Alla kompisar är där. Det är egentligen inte annorlunda än att ringa varandra, mer än att det går snabbare och smidigare.

De flesta kontakter som barn har på nätet är positiva och givande, men det gäller ändå att vara uppmärksam då det händer att barn råkar illa ut. Utsatthet på nätet ser olika ut och förändras konstant i och med utvecklingen av nya plattformar och användningsområden. Det kan handla om mobbning och utfrysning, att privata bilder hängs ut på sociala medier eller om vuxna som lurar barn i syfte att utsätta dem för övergrepp.

Prata med ditt barn

Det allra viktigaste när det gäller utsatthet på nätet är att förebygga att det händer. Du kan hjälpa ditt barn att inte bli utsatt genom att prata med det om att ingen har rätt att göra barnet illa på nätet. Om det händer, visa ditt barn att det är tillåtet och bra att prata med vuxna om det. Du kan hjälpa ditt barn att inte bli en som utsätter andra på nätet genom att få barnet att tänka i förväg: Skulle jag vilja att någon visade den här bilden, om den var på mig? Skulle jag vilja få sms från klasskamrater som gjorde mig ledsen och osäker?

Mer information till dig som förälder

Skolan har ett ansvar

Skolan har enligt lag ett ansvar för att aktivt arbeta mot mobbning av en elev. Det gäller även om mobbningen sker genom sms eller sociala medier. Får du som förälder veta att ditt barn mobbas eller mobbar – kontakta skolan och samarbeta. Tillsammans kan ni göra mer för ditt barn än var och en för sig.

Samma lagar gäller på internet som i övriga samhället. Tror du att ditt barn har blivit utsatt för ett brott, kan du göra en polisanmälan. Det är också bra om du kontaktar skolans expedition eller rektor. Vi kommer med anledning av den senaste tidens händelser att prata om sociala medier samt om hot och grooming i klasserna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson