Internationell strategi antogs

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har antagit en ny internationell strategi. Bengtsfors kommun har genom åren deltagit i olika internationella utbyten. Det har bland annat handlat om nordiska vänorter, Interregprojekt, utbyten inom utbildningsområdet, vänortsavtal och samarbete med Wuzhou i Kina. Det har ofta saknats en tydlighet i vad Bengtsfors kommuns internationella arbete ska leda till och därför har strategin tagits fram.

 

Bengtsfors kommuns internationella arbete ska utveckla kommunens verksamheter. Det ska vara ett redskap för att ge kompetens, erfarenhet, ekonomiska resurser och skapa framtidstro i utvecklingen av organisationen. I den nya internationell strategin så beskrivs vänortsarbetet i mer generella termer och strategin kommer att kompletteras med beskrivningar av aktuella vänortssamarbeten i form av bilagor.

Prioriterade områden

Ökad kompetens och kunskapsutbyte

Det internationella arbetet ska tillföra kommunen kunskap och erfarenheter som går att använda i verksamheten. Genom en kompetenshöjning och omvärldskunskap får organisationen, på sikt, en högre kvalitet i verksamheterna.

Barn och ungdomar får möjlighet till internationellt utbyte

Vårt internationella arbete ska ge unga möjligheter till internationellt utbyte och erfarenheter genom exempelvis utbytesprogram, ungdomsutbyten och studieresor.

Hållbar utveckling

Det internationella arbetet ska bidra till marknadsföringen och destinationsutvecklingen av Bengtsfors kommun och varumärket Bengtsfors och Dalsland. Vi ska söka utbyten och kunskap som leder till hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson