Motion om buss- och lastbilsparkering i Billingsfors centrum avslogs

Flygbild över Billingsfors, foto: Niklas Eriksson

Kommunfullmäktige valde att inte anta den motion om Billingsfors centrum som Jerker Johansson (c) står bakom. Motionen syftade till att anlägga en buss- och lastbilsparkering på ytan där Selinshuset står idag. Kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund att en sådan parkering inte följer de intentioner som finns i satsningen på attraktivitetshöjande åtgärder i Billingsfors.

I beslutet gavs kommunstyrelsen uppdrag att utreda förutsättningarna för lastbilsparkering på annan plats i Billingsfors, förbättringar för husbilsplatser på lämplig plats i Billingsfors samt att utreda möjligheten att ha en parkering för turistbussar i centrala Billingsfors.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson