Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Motion om buss- och lastbilsparkering i Billingsfors centrum avslogs

Flygbild över Billingsfors, foto: Niklas Eriksson

Kommunfullmäktige valde att inte anta den motion om Billingsfors centrum som Jerker Johansson (c) står bakom. Motionen syftade till att anlägga en buss- och lastbilsparkering på ytan där Selinshuset står idag. Kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund att en sådan parkering inte följer de intentioner som finns i satsningen på attraktivitetshöjande åtgärder i Billingsfors.

I beslutet gavs kommunstyrelsen uppdrag att utreda förutsättningarna för lastbilsparkering på annan plats i Billingsfors, förbättringar för husbilsplatser på lämplig plats i Billingsfors samt att utreda möjligheten att ha en parkering för turistbussar i centrala Billingsfors.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson