Musiklek på Lövåsens och Skåpafors förskolor

Susanne Lind folkmusiker som deltagit i skapande skola för Lövåsen och Skåpafors förskolor under våren 2019.

Susanne Lind under sommarfest på Skåpafors förskola. Foto: Lena Åhgren

Under våren har ett projekt inom skapande skola genomförts på Lövåsens- och Skåpafors förskolor. Verksamheten sökte och fick pengar från kulturrådet för musiklek. Folkmusikern och musikhandledaren Susanne Lind har besökt förskolorna under våren och trollbundit barnen med sina musikstunder.

Det har varit ramsor, rörelsesånger, vilosång, små musiksagor, energi och musikglädje när Susanne besökt de båda förskolorna. Med sig har hon haft fiol, gitarr, ukulele, djembetrumma och en väska med alla djuren i. Under fem tillfällen på varje förskola har Susanne bjudit på en härlig musikstund där alla barnen varit aktiva och delaktiga i sång, lek och rörelser.

Susanne Lind är folkmusiker och musikhandledare, och har i femton år producerat och framfört konserter och barnföreställningar. Igår deltog hon vid Skåpafors förskolas sommarfest och idag besöker hon Lövåsens förskola för sista gången inom projektet.

Det har varit fascinerande att se hur Susanne kunnat fängsla barnen under besöken. Samarbetet har fungerat jättebra och har varit jätteuppskattat av såväl barn som pedagoger och föräldrar, säger förskolechef Lena Åhgren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson