Hastighetssänkning i tätorterna gäller från 24 juni

Foto: Niklas Eriksson Fotomontage: Anna Sandström

Från den 24 juni kommer det att råda 40 km/h inom på gator och vägar inom tätbebyggda områden i stora delar av Bengtsfors kommun vilket är en sänkning från dagens hastighetsgräns på 50 km/h. För närvarande genomförs omskyltning av hastigheten på de berörda sträckorna och den nya hastigheten kommer att gälla från den 24 juni. 

Syftet med hastighetssänkningarna är att skapa en säker trafikmiljö samt att minska utsläpp och buller. Forskning visar på betydande vinster vid sänkt hastighet från 50 till 40 km/h i tätorter. Medelhastigheten sjunker med i snitt cirka tre km/h. Det kan verka som en liten förändring, men ur trafiksäkerhetssynpunkt minskar risken för dödsolyckor med 25–30 procent.

På kommunens gator i Bengtsfors, Billingsfors, Bäckefors, Dals Långed och Skåpafors kommer hastigheten att sänkas från 50 km/h till 40 km/h. Även för de statliga genomfartsvägarna i tätorterna kommer hastigheten att sänkas på utsatta sträckor. I Gustavsfors och Ödskölt behålls hastigheten 50 km/h på kommunens gator. I Gustavsfors kommer dock hastigheten på Bruksvägen att sänkas till 30 km/h. Hastighetsbegränsningen 30 km/h kommer även fortsättningsvis att användas på korta sträckor där det verkligen behövs, exempelvis vid skolor.

Mer information

Här kan du läsa mer om hastighetsförändringen samt om bakgrunden till beslutet om att sänka hastigheterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson