Effektivare bemanningshantering

Madeleine Augustsson, Anna-Karin Widén, Lena Pettersson och Carita Larsson

Madeleine Augustsson, bemanningsenheten, Anna-Karin Widén, projektledare, Lena Pettersson, bemanningsenheten och Carita Larsson, enhetschef. Foto: Sofia Magnusson

En bemanningsenhet har inrättats inom vård och omsorg. Enheten kommer att ansvara för att bemanna verksamheterna inom kommunens äldreomsorg. Samtidigt som den nya enheten startar går Bengtsfors kommun igång med ett digitalt verktyg som stöd för en effektivare vikarieanskaffning.

I det nya digitala verktyget, Time Care Pool, som är tillgängligt på webben kan vikarierna själva ange vilka tider de är tillgängliga för arbete. Där finns även möjlighet att välja vilken arbetsplats man helst vill arbeta på.

– Redan här ser vi en stor vinst då vi vet att det idag läggs mycket tid ute i verksamheterna på att ringa runt till vikarier, säger Carita Larsson, enhetschef för planeringsenheten och en av projektledarna för nya bemanningsenheten.

För cheferna inom vård och omsorg innebär det här ett nytt arbetssätt. Istället för att själva ringa in vikarier lägger de nu en beställning i Time Care Pool. Verktyget gör en matchning av tillgång och efterfrågan på vikarier för den aktuella tidsperioden samt säkerställer att hen har rätt kompetensnivå. Vikarien underrättas sedan, med automatik, via SMS om det aktuella arbetspasset.

– Med hjälp av det nya verktyget är det enkelt att säkerställa att arbetstiden för våra vikarier inte överskrider tillåtna gränser, säger Anna-Karin Widén, planerare för stöd och omsorg norr och projektledare för nya bemanningsenheten. Underlag för utbetalning av löner och kostnadsfördelning kommer även att ske digitalt vilket innebär ytterligare tidsbesparingar jämfört med dagens manuella system.

Organisationsförändring

Förutom att själva arbetet kring vikarieanskaffning flyttas från de enskilda enheterna till bemanningsenheten kommer vikarierna att vara anställda av bemanningsenheten. På bemanningsenheten arbetar två personal på heltid. Förutom att administrera Time Care Pool kommer de att bistå chefer vid rekrytering samt agera utbildare i de digitala tjänsterna för befintlig och ny personal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström