Vinnarna i årets byggprojekt 2019

Tack vare familjen Kolstad har Ödskölts gamla fattigstuga, efter renovering, blivit ett modernt fritidshus. Foto: Maria Andersson

Varje år delas ett pris i tävlingen Årets Byggprojekt ut i Bengtsfors kommun. Syftet med priset är att uppmärksamma byggnationer med hög kvalitet i såväl utformning som utförande och som bidrar till en god bebyggd miljö. Det är myndighetsnämnden som beslutar vem som ska få priset. I samband med kommunfullmäktiges möte den 24 juni delades årets priser ut.

Vinnare av Årets byggprojekt 2019 är familjen Kolstad som har renoverat Asketveten 1:58. Hedersomnämnande tilldelas fastigheten Enet 1:206 (Monika Utter) och Martinsons hörna i Bengtsfors.

Vinnare Asketveten 1:58 - familjen Kolstad

Beskrivning

Ett omfattande renoveringsarbete av Ödskölts gamla fattigstuga har resulterat i ett modernt fritidshus som uppfyller fastighetsägarnas krav och önskemål samt att byggnadens historia bevarats.

Motivering

Vinnaren i Årets byggprojekt 2019 är fritidshuset på Asketveten 1:58. Familjen Kolstad står som vinnare i Årets byggprojekt för att genom sin enorma arbetsinsats ha förvandlat Ödskölts gamla fattigstuga till ett modernt fritidsboende med stort fokus på att bevara såväl husets historia som dess gamla detaljer.

Prisutdelning årets byggprojekt 2019 på kommunfullmäktiges möte 24 juni.

Jon Kolstad tar emot pris från myndighetsnämndens ordförande Leif Johansson. Foto: Katrin Thoor

Hedersomnämnande Enet 1:206 - Monika Utter

Beskrivning

Inom fastigheten Enet 1:206 har ett nytt uterum byggts med till stor del återvunna byggmateriel.

Motivering

Hedersomnämnande tilldelas Monika Utter för att hon med stor kreativitet och ett starkt miljötänk har uppfyllt sin dröm om ett uterum av återbrukat material med omsorg om detaljerna.

Monika Utters uterum som tillverkats till stor del av återvunnet material fick hedersomnämnande. Foto: Maria Andersson

Prisutdelning årets byggprojekt 2019 på kommunfullmäktiges möte 24 juni.

Monika Utter tar emot hedersomnämnande från myndighetsnämndens ordförande Leif Johansson. Foto: Katrin Thoor

Hedersomnämnande Martinsons hörna (fastighet Bagaren 1)

Beskrivning

Ett omfattande upprustningsarbete och ombyggnad av byggnaden ”Martinsons hörna” har resulterat i att byggnaden idag pryder sin plats och åter igen fått en användning.

Motivering

Martinsons Hörna AB tilldelas hedersomnämnande för det omfattande arbete som lagts ner för att rädda en av Bengtsfors karaktärsbyggnader och rusta upp den till dess forna glans.

Martinsons hörna fick hedersomnämnande efter att den upprustats till sin forna glans. Foto: Maria Andersson

Martinsons hörna sett från söder. Foto: Maria Andersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson