Långevi sportcenter

Den asfalterade motionsslingan på Långevi har gjorts tillgänglig för många. Foto: Kurt Samuelsson

Arbetet med Långevi sportcenter i Bengtsfors är nu i stora delar genomfört. Det sista som färdigställts var asfaltering av motionsslingan, som nu går att användas för gående, rullstolsburna, cyklister med flera. På sidan av asfalten finns grus för de som hellre vill ha det underlaget när de till exempel joggar.

Projektets delar

Konstgräsplanen

På Långevis ena fotbollsplan finns nu konstgräs.

Motionsspår

Belysning är monterad längs motionsspåret och tillsammans med den gamla dragningen runt fotbollsplanerna finns drygt 5 kilometer belyst motionsspår. En del av motionsslingan är asfalterad för att göra den tillgänglig för så många som möjligt.

Dirtbana / downhill / BMX

Färdigställdes under sommaren 2018 och slingrar sig ner längs sluttningen från Huvudgingen.

Teknikrum / garage / förråd

Teknikrum för drift av alla yttre installationer på anläggningen, garage och ytterliggare förråd för verksamheter som utnyttjar anläggningen.

Bakgrund och projektägare

Långevialliansen som är projektägare består av Bengtsfors IF, Bengtsfors BOIS och Friluftsfrämjandet. Som en del av en större satsning på idrottsanläggningen Långevi och närliggande område, har föreningarna fått stöd från arvsfonden för att bygga dirtbike/BMX-bana och en belyst, asfalterad motionsslinga. Anläggningarna ska användas för både organiserad och spontan aktivitet, bland annat rullskidåkning, rullstol, löpning, tipspromenader och längdåkning vintertid. Syftet är att göra området till en social mötesplats med olika aktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Organiserad verksamhet kommer att bedrivas på både dirtbanan och motionsslingan. Prova-på-aktiviteter och friluftsdagar kommer att arrangeras för barn och unga. Föreningarna har som ambition att kunna låna ut cyklar, skidor och annan utrustning för att alla barn och ungdomar ska kunna delta i verksamheten.

Bengtsfors kommun delfinansierar projektet med cirka 8 miljoner kronor. Medfinansieringen har använts till konstgräs och anläggning av denna samt belysning och asfaltering av motionsslinga. Bengtsfors kommun för en dialog med föreningarna om hur projektet ska slutföras och kring det framtida arrendeavtalet.

Här nedanför finns en idéskiss som ligger till grund för projektet. Under projektets gång har Långevi förskola tillkommit på området.

Bild

Idéskiss över Långevi sportcentra. Illustration av Per-Anders Nilsson. Klicka på bilden för att förstora den.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson