Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Foto: Anna Sandström

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet. Det är en uppmaning från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registrera din brunn genom ett e-formulär på SGU:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Susanne Westin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Dalslands miljö- och energikontor
0530-91 94 41
susanne.westin@dalsland.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 augusti 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström