Klart med medfinansiering av Halmens hus nya basutställning

Foto: Sofia Magnusson

Halmens hus är norra Europas enda halmmuseum och firar 25-årsjubileum år 2020. Muséet har inte förnyat sin basutställning sedan invigningen 1995 och de har därför tagit fram ett förslag för ny utställning. Kommunstyrelsen har beslutat att Bengtsfors kommun ska medfinansiera den nya basutställningen med 250 000 kronor.

Ett museum av Halmens Hus kvalité och unikitet behöver uppdatera sin basutställning med jämna mellanrum för att fortsätta vara aktuell och behålla sin särprägel. Det var 25 år sedan museet startade och med nu basutställning nu så klarar sig museet i 25 år till. Totalbudgeten för den planerade nya basutställningen ligger på 1,8 miljoner kronor. Med anledning av det söker Halmens Hus medel hos flera aktörer. Halmens Hus går själva in med 500 000 kronor.

Halmens Hus har sökt medel hos Västra Götalands kulturnämnd, Dalslands sparbank samt Riksantikvarieämbetet.

Om Halmens hus inte beviljas de medel de ansökt om måste planen kring basutställningen revideras och anpassas något utifrån den budget de har alternativt söka nya medel eller samarbetsparters.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 augusti 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson