Gula villan säljs till Bengtsforshus AB

DCIM\100MEDIA\DJI_0016.JPG

Flygfoto över Bengtsfors med gula villan i mitten. Foto: Niklas Eriksson

Kommunstyrelsen har beslutat att fastigheten Lantmätaren 1, kallad Gula villan, överlåts till Bengtsforshus AB, som bedöms ha bättre förutsättningar att förvalta kommersiella lokaler och utveckla fastigheten så att den är attraktiv för fortsatt användning.

Förslaget till detaljplan för Bengtsfors centrum som beräknas antas i oktober 2019 innebär att användingen av fastigheten breddas från nuvarande allmänt ändamål till centrum och bostäder. Delar av fastigheten som enligt detaljplanen utgör allmän platsmark kommer efter en fastighetsreglering att tillhöra kommunens gatufastighet Bengtsfors 3:43.

Fastigheten Lantmätaren 1, i dagligt tal kallad Gula villan, har funnits med bland de fastigheter som diskuterats som möjliga att sälja. En värdering har genomförts, som resulterat i ett marknadsvärde om 1,4 miljoner kronor.

Köpeskillingen uppgår till 1,4 miljoner kronor och därutöver ska Bengtsforshus AB stå för kostnaden för efterföljande lantmäteriförrättning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 augusti 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson