Startplatsen - ny e-tjänst för dig som vårdnadshavare

Startplatsen

Illustration: Annika Gustavsson

Nu lanserar Bengtsfors kommun en ny e-tjänst – Startplatsen. I Startplatsen lämnar du som vårdnadshavare enkelt de uppgifter förskolan/skolan behöver om ditt barn. Du fyller i e-tjänsten i samband med grundskolans höstterminsstart eller när ditt barn börjar förskolan, därefter skickar vi en påminnelse via mail när det är dags att uppdatera uppgifterna (en gång per år).

Till e-tjänsten Startplatsen Länk till annan webbplats.

Uppgifter som ska lämnas varje år:

  • Kontaktuppgifter till anhöriga (som kan kontaktas i akuta situationer)
  • Samtycke till att publicera foton av ditt barn.
  • Godkännande för hur ditt barn får transporteras vid utflykter.
  • Godkännande av regler för grundskolornas it-miljö.
  • Syskon och boendesituation för förskolebarn.

I Startplatsen har du även möjlighet att anmäla/ansöka om:

  • Modersmålsundervisning.
  • Behov av specialkost.
  • Språkval inför årskurs sex.
  • Behov av tolk vid utvecklingssamtal.
  • Busskort vid växelvis boende.

Du som tidigare lämnat in anmälan om behov av specialkost behöver göra det på nytt i och med denna e-tjänst för att säkerställa att all information finns på samma ställe.

E-legitimation

För att kunna använda Startplatsen krävs att du har e-legitimation (bank-id) samt en e-postadress. Om du inte har e-legitimation, kontakta din bank.

Digitalisering - därför

Den nya e-tjänsten tjänar flera syften. Tillgänglighet och enkelhet är två av de viktigaste och med Startplatsen kan du som vårdnadshavare sköta din kontakt med oss via webben under dygnets alla timmar. Du behöver inte komma ihåg att skicka med pappersblanketter med ditt barn eller lägga dem på brevlådan.

Att komma ifrån pappersanvändning är också, av flera anledningar, en viktig del i lanseringen av Startplatsen. E-tjänsten ersätter sammanlagt tio blanketter vilket kommer att bidra till en miljömässig vinst då det finns närmare 1 500 förskolebarn och elever i kommunen. Att göra informationen digital gör också att den blir kvalitetssäkrad och vi får en mer restriktiv hantering av personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström