Sehlinshuset i Billingsfors rivs i höst

Sehlinshuset i Billingsfors kommer att rivas. Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun köpte 2018 det så kallade Sehlinshuset i Billingsfors. Huset kommer att rivas för att ersättas med en samlingsplats i centrum.

Tanken är att utifrån Billingsfors invånares önskemål göra om fastigheten till ett park- och grönområde. Upphandlingen av rivningen genomförs nu och rivning genomförs under tidig höst 2019.

Först kommer rivningen att genomföras och därefter återfylls gropen efter huset med fyllnadsmassor. Därefter får dialogen kring vad som ska byggas upp och finnas på platsen fortsätta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson