Ny idrottshall vid Ekhagsskolan

skiss över nya idrottshallen

Så här är den nya idrottshallen vid Ekhagsskolan planerad att se ut och placeras. Ritning framtagen av Zina Aboud, Bengtsfors kommun

Projektering av en ny idrottshall vid Ekhagsskolan pågår. Hallen ska ersätta den idrottshall som brann ner i september 2018. Den nya hallen ska innehålla en fullstor spelplan och ha samma placering som den tidigare idrottshallen. Tekniska området räknar med att projektet kommer att gå ut på anbud under november och byggstart beräknas till våren 2020. Idrottshallen beräknas vara klar hösten 2020.

Idrottshallen kommer att vara anpassad för sporter av olika slag och passar som sporthall/bollhall, gymnastiksal, inklusive omklädningsrum och övriga ytor omfattar byggnationen 1800 kvadratmeter. Det kommer att vara två ingångar till byggnaden, en är från nordöst för allmänheten och den andra är från nordväst för skolelever.

En ny väg ska byggas nordöst skolan

En ny väg byggs för transporter till kök samt besökare till sporthallen, att få bort dessa transporter från skolområdet gör att trafiksäkerheten blir bättre vid Ekhagsskolan. Idag upplevs trafikmiljön som osäker för eleverna. Samtidigt kommer femton nya parkeringsplatser att byggas genom att vägen breddas ut mot norr för att frigöra ytor för extra parkeringsplatser. I anslutning till den nordöstra ingången kommer handikapparkering samt cykelställ att finnas.

Fakta om nya idrottshallen

 • Kommer bestå av en spelplan 20 gånger 40 meter med en total golvyta om 24 gånger 43 meter.
 • läktare av limträ med sittplatser för ca 200 personer.
 • Utrymme för funktionsnedsatta åskådare.
 • Under läktaren byggs tre förråd med dörrar mot omklädningsrum. Totalt kommer det att byggas sju förråd på hela anläggningen.
 • En plats för sekretariat byggs också.
 • Sporthallen kommer att vara försedd med utrustning för både skola och föreningar.
 • Hallens konstruktion kommer att vara en träkonstruktion av limträbalkar och träpelare.
 • Hallen kommer att ha totalt sex stycken omklädningsrum, varav fyra stycken är för spelar och två för domare. Samtliga omklädningsrum har toalett och dusch varav fyra toaletter är tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning.
 • Det kommer att inhysa ett pentry/Cafe med utrymme för sittplatser.
 • Städrum samt två teknikrum.
 • Tre toaletter för besökare varav en är tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsnedsättning.
 • Byggnaden byggs på en betongplatta.
 • Förråd, entré, omklädningsrum samt utrymme under läkaren kommer att värmas med golvvärme.
 • Hallen försörjs med tillluftsvärme.
skiss/ritning interiört

Så här kommer idrottshallen att bli invändigt. Ritning av Zina Aboud, Bengtsfors kommun.

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson