Rapport om drogvanor bland elever visar positiv förändring

Illustration: Sofia Magnusson

Undersökningen genomfördes under våren 2019 av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) i samarbete med kommunerna och Västra Götalandsregionen. Undersökningen är gjord på skoltid och omfattar samtliga elever i årskurs nio samt gymnasiets årskurs två som är folkbokförda i kommunen.

Under våren 2019 fick folkbokförda ungdomar i Bengtsfors kommun i årskurs nio och två på gymnasiet svara på frågor kring användningen av alkohol, narkotika och tobak. Dessutom har ungdomarna svarat på frågor kring trivsel i skolan och skolk. Enkäten 2019 har besvarats av 136 folkbokförda ungdomar i Bengtsfors kommun.

Det är tredje gången som enkäten genomförs samordnat i Västra Götalandsregionen.

Flera av resultaten visar över tid en positiv förändring, vilket känns hoppfullt. Tillsammans med andra undersökningar som vi gör är det här en del i det förebyggande arbete som ständigt pågår som är så viktigt att fortsätta med, säger folkhälsostrateg Sara Gyllenberg.

Rökning

Jämfört med 2013 har andelen rökare i årskurs nio minskat, från 29 procent år 2013 till 13 procent 2019. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans årskurs två, här har andelen rökare minskat från 40 procent år 2013 till 30 procent 2019. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland.

Snusning

Jämfört med 2013 har andelen snusare i årskurs nio minskat något, från 17 procent år 2013 till 14 procent 2019. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans årskurs två, här har andelen snusare minskat något mellan dessa år, 29 procent år 2013 till 24 procent 2019. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland.

Alkoholkonsumtion

I figuren ovan anges andelen ungdomar som konsumerat alkohol i Bengtsfors och i Västra Götaland över tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland. Jämfört med 2013 har andelen alkoholkonsumenter i årskurs nio minskat från 57 procent år 2013 till 34 procent år 2019. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans årskurs två, här har andelen som konsumerat alkohol minskat mellan dessa år, 79 procent år 2013 till 54 procent 2019.

Intensivkonsumtion av alkohol

Med intensivkonsumtion menas att man vid ett och samma tillfälle druckit minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en hel flaska vin eller sex stora burkar folköl. Ovan i diagrammet redovisas andelen elever som angivit att de intensivkonsumerat alkohol någon gång i månaden eller oftare.

Jämfört med 2013 har andelen ungdomar som intensivkonsumerat alkohol i årskurs nio minskat till från 17 procent år 2013 till 11 procent 2019. Bland elever i gymnasieskolans årskurs två är utvecklingen en annan här har andelen intensivkonsumenter ökat något mellan dessa år från 25 procent år 2013 till 29 procent 2019. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland.

Blivit bjuden på alkohol

Studier från 1975 och framåt har visat att ett restriktivt förhållningssätt från föräldrar när det gäller alkohol, inte minst bjudvanor, är relaterat till minskat ungdomsdrickande. Föräldrar är således en betydelsefull resurs i det förebyggande arbetet, inte minst kan föräldrar påverka genom att inte bjuda sina barn på alkohol. I figuren ovan anges andelen ungdomar som bjudits på alkohol i Bengtsfors och i Västra Götaland över tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland.

Jämfört med 2013 har andelen som bjudits på alkohol i årskurs nio ökat något från 22 procent år 2013 till 24 procent 2019. Bland elever i gymnasieskolans årskurs två är utvecklingen en annan här har andelen ungdomar som bjudits på alkohol minskat mellan dessa år från 51 procent år 2013 till 36 procent 2019.

Narkotika

I figuren ovan anges andelen elever som använt narkotika i Bengtsfors och i Västra Götaland över tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland.

Jämfört med 2013 har andelen ungdomar som använt narkotika i årskurs nio minskat från 5 procent år 2013 till 3 procent 2019. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans årskurs två här har andelen narkotikaanvändare minskat mellan dessa år från 20 procent år 2013 till 9 procent 2019.

Hälsa

I figuren ovan anges andelen elever som i allmänhet är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa i Bengtsfors och i Västra Götaland över tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland.

Jämfört med 2016 har andelen ungdomar som är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa i årskurs nio varit ungefär oförändrad från 68 procent år 2016 till 71 procent 2019. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans årskurs två, här har andelen som är nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa varit ungefär oförändrad mellan dessa år från 69 procent år 2016 till 67 procent 2019.

Trivsel i skolan

I figuren ovan anges andelen elever som angivit att de trivs i skolan, i Bengtsfors och i Västra Götaland över tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland.

Jämfört med 2013 har andelen som trivs i skolan i årskurs nio varit ungefär oförändrad från 83 procent år 2013 till 77 procent 2019. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans årskurs två, här har andelen som trivs i skolan varit ungefär oförändrad mellan dessa år, från 84 procent år 2013 till 85 procent 2019.

Skolk

I figuren ovan anges andelen elever som angivit att de brukar skolka, i Bengtsfors och i Västra Götaland över tid, fördelat på årskurs. De svagare, något bredare linjerna representerar andelarna i hela Västra Götaland.

Jämfört med 2013 har andelen ungdomar som anger att de brukar skolka i årskurs nio ökat något från 8 procent år 2013 till 9 procent 2019. Bland elever i gymnasieskolans årskurs två är utvecklingen en annan, här har andelen skolkare varit ungefär oförändrad mellan dessa år, 20 procent år 2013 till 20 procent 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson