• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Åtgärder med anledning av skadegörelse och risk för ökad kriminalitet och oro

Åtgärder med anledning av skadegörelse och risk för ökad kriminalitet och oro

dekorationsbild

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun ska införa trygghetsskapande åtgärder under eftermiddag och kväll för att minska den skadegörelse och vandalisering som har förekommit i Bengtsfors. Under en begränsad tid kommer trygghetsvärdar att anställas. Trygghetsvärdarna ska, om möjligt, tillsammans med frivilliga krafter finnas på plats i samhället för att skapa lugn och trygghet samt identifiera de individer som bör polisanmälas alternativt har behov av sociala insatser. Trygghetsvärdarna ska samverka med kommunens enheter inom skola, fritid och kultur.

Bakgrund

Lokala Brottsförebyggande rådet har lyft de problem som allmänhet och kommunala verksamheter upplever kopplat till skadegörelse, hot och kriminalitet. Utifrån det beslöt kommunstyrelsens allmänna utskott att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå åtgärder för att stävja oro och skadegörelse. Vid ett samverkansmöte den 24 oktober diskuterades lämpliga åtgärder i ett längre och ett kortare perspektiv. Som första prioritet bedömdes trygghetsskapande åtgärder under eftermiddag och kväll.

Individ- och familjeomsorgen uppdrogs att skyndsamt rekrytera trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarna ska även stötta ordinarie personal på fritidsgården i Bengtsfors.

Flera olika insatser

För att minska de problem som upplevs i samhället så krävs flera åtgärder, sociala insatser för individer och familjer, en bra skolmiljö och aktiviteter på fritiden. Med låg vuxennärvaro utomhus på kvällar och nätter i tätorten finns risk för att individer och grupper sprider oro. Benägenheten att polisanmäla och göra orosanmälningar till socialtjänsten är tyvärr låg och behöver förbättras.

För att skapa trygghet så kan en punktinsats med fler vuxna ute i samhället bidra till att minska de problem som upplevs i Bengtsfors idag. Det finns en grupp med frivilliga nattvandrare, men de är främst engagerade vid olika typer av evenemang och har inte kapacitet att finnas tillgängliga från det att skolan slutar på eftermiddagen och tjänstgöra under kväll och natt.

Det här kan du själv bidra med

Anmäl brott

Bengtsfors kommun och polisen uppmanar allmänheten att alltid anmäla brott och att vid pågående brott ringa 112.

Tipsa polisen

Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Ofta är tips från medborgare helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster.

Vid oro för barn och ungdomar

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du göra en anmälan till socialtjänsten.

Kontakta oss

Om du ser något som blivit förstört genom vandalisering eller något annat du vill upplysa Bengtsfors kommun om är du välkommen att kontakta oss.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson