Skolpersonal lärde "att främja skolnärvaro"

Malin Gren Landell

Malin Gren Landell, foto av Sofia Magnusson

Under tisdagen på höstlovet lyssnade skolpersonal på Malin Gren Landell på temat "Att främja skolnärvaro från förskola till gymnasium". Det var främst personal från Bengtsgården och Strömkullegymnasiet samt personal från IFO (individ- och familjeomsorgen), BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) och Närhälsan. Föreläsningen arrangerades av kommunens elevhälsa.

Malin Gren Landell är psykolog, psykoterapeut och författare med fokus på skolan, elevhälsa, skolnärvaro och oro och rädsla hos barn och ungdomar. Under 2016 fick Malin uppdraget att leda en statlig utredning på elevfrånvaro, ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”. Här kan du läsa utredningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Genom att ge skolpersonal och övriga kunskap om risker med skolfrånvaro kan en närvarofrämjande skolmiljö skapas. Föreläsningen tog upp förhållningssätt, organisation och arbetssätt. För att hantera frånvaro kan det även krävas insatser från andra verksamheter såsom socialtjänst (IFO) och verksamheter som ger stöd eller behandling vid psykisk ohälsa och Malin poängterade också vikten av samverkan med andra aktörer. Malin Gren Landell delade med sig om aktuell forskning och erfarenheter från andra kommuner och skolor.

Syftet med föreläsningen var att personal inom olika verksamheter skulle få med sig praktiska exempel på insatser för att stärka närvaro och kunskap för god samsyn på förhållningssätt till elevfrånvaro.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson