Ny enhet med fokus på arbete

Per Von Krogh och Ulrika Moberg.

Per von Krogh, tidigare arbetsmarknadschef blir chef på arbete- och integrationsenheten. Ulrika Moberg, enhetschef för integrationsenheten kommer att arbeta som verksamhetsutvecklare. Foto: Sofia Magnusson

Ett nytt förhållningssätt kring arbetsmarknad, etablering och ekonomiskt bistånd ska få fler personer i jobb och samtidigt minska kostnaderna i den nya arbete- och integrationsenheten.

Målet med arbete- och integrationsenheten som startar den 1 januari är att minska kostnaden för ekonomiskt bistånd med minst tre miljoner kronor 2020. Fokus ska flyttas från de sociala frågorna och försörjningsstöd (socialbidrag) till att alltid ha arbetslinjen med arbete på en reguljär arbetsmarknad som målsättning. Personer som kommer till arbete- och integrationsenheten ska få hjälp att ta makt över sin egen situation och framtid samtidigt som det kommer att ställas högre krav på individen.

För de flesta vi kommer att jobba med är det ”endast” ett arbete som saknas, medan det hos några kan finnas behov av utbildning, bristande språkkunskaper eller andra hinder som måste ordnas. På den nya enheten ska vi jobba med de som befinner sig i huvudflödet och kan ta ett jobb omgående, övriga grupper behöver stöd från andra myndigheter och verksamheter.

Per Von Krogh, tillträdande enhetschef, arbete- och integrationsenheten

Nytt arbetssätt och nya roller

I den nya enheten slås arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten samt funktionen för ekonomiskt bistånd inom socialtjänsten ihop. Totalt kommer 25 medarbetare att arbeta fokuserat och utvecklande med arbete och etablering vilket ska öka möjligheten att få ut arbetslösa i jobb.

På den nya enheten kommer det att finnas jobbcoacher, arbetsmarknadscoacher, handläggare för ekonomiskt bistånd med flera. Enheten ska jobba resultatinriktat nära näringslivet.

Fyra grundprinciper för nya arbete- och integrationsenheten

ETT: För att få ett jobb måste man befinna sig på arbetsmarknaden. Arbete ska vara i fokus i allt som görs och de arbetssökande ska vara ute i närings-/arbetslivet så mycket som möjligt.

TVÅ: Uppskattningsvis befinner sig 85 procent av de vi möter i vårt huvudflöde, det är dem vi ska arbeta för. Med detta fokus når vi resultat och frigör resurser för de övriga 15 procenten.

TRE: Finns en möjlighet till anställning ska vi vara där och hitta den. Det gäller att hitta klyftan mellan anställning och näringslivets krav på kompetens hos individen och överbrygga den.

FYRA: Vi ska jobba med uppföljning för att fånga upp varje person. För att ge bästa service måste vi veta vad vi ska göra, vem som ska göra det, med vilken frekvens och på vilket sätt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström