Ekonomiska och miljömässiga besparingar på gatu- och vägbelysning

Foto: Sofia Magnusson

Tekniska området har tittat på lösningar för att både spara pengar, men också i viss mån spara miljön genom att byta ut äldre energislukande gatubelysning. Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut minskat budgeten för gatu- och vägbelysning med 300 000 kronor.

Så här görs besparingarna

Besparingar kommer att göras genom:

 • att minska tiden då gatubelysningen lyser med hjälp av skymningsrelä eller tidsinställning.
 • att släcka belysningen under delar av sommarmånaderna, då är det ljust länge.
 • minskat underhåll, översyn av vägbelysningen kommer att ske en gång per år (mot tidigare tre gånger per år). Då byter vi ut trasiga lampor.
 • att byta ut energislukande armaturer till andra mer energieffektiva alternativ på så många ställen som möjligt.
 • att släcka vissa områden – det gäller kortare sträckor på anläggningar med trästolpar, dåliga kablar/skåp eller energislukande armaturer. Mer detaljerad information om vilka områden som berörs hittar du här nedanför.

Gustavsfors

 • Byte av 45 belysningsarmaturer på Nästegårdsvägen. Gamla kvicksilverarmaturer byts mot LED.
 • Borttagning av 12 kvicksilverarmaturer på trästolpar längs väg 172 efter avtagsväg mot Lennartsfors och norrut mot Årjäng

Bengtsfors

 • De yttersta områdena på Trafikverkets vägar norr och väster om tätorten släcks.
 • Belysningsträckor på Ödegården och Huvudgingen berörs men möjlighet för överlåtelse kan bli aktuell.

Skåpafors

 • Gamla kvicksilverarmaturer tas bort vid stigen Hagenvägen/Skogsvägen

Laxarby

 • Fem gamla kvicksilverarmaturer tas bort vid Trekanten.

Billingsfors

 • Del av Strandvägen och norra infarten till Billingsfors släcks.
 • Gamla armaturer med natrium och kvicksilver samt blanktråd emellan tas bort på del av Stuputvägen.

Dals Långed

 • Gamla kvicksilverarmaturer tas bort på övre del av Parkvägen
 • 27 armaturer med kvicksilver släcks på Trafikverkets väg vid Bräcka samt fem armaturer mittemot Fabriksvägen, Seland

Tisselskog, Ekebol och Dingelvik

 • Här släcks belysning (kvicksilverarmaturer) längs trafikverkets vägar med 59 belysningspunker i Tisselskog, 30 stycken i Ekebol samt 20 stycken i Dingelvik. Möjlighet för överlåtelse utreds.

Bäckefors

 • Gamla kvicksilverarmaturer på sträckan mellan korsningen vid Facklan till korsningen till Dalslands sjukhus tas bort.
 • Söder om Bäcke kyrka släcks 8 belysningspunkter.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson