Information till vårdnadshavare angående Coronapandemin

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Information till vårdnadshavare på Bengtsgården, Bäckeskolan, Ekhagsskolan och Franserudsskolan. Samma information skickas även ut via mejl till alla berörda vårdnadshavare.

Ingen har undgått att det pågår en pandemi med ett världsomfattande utbrott av viruset Covid-19. Vi följer händelseutvecklingen kontinuerligt och arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att förhindra smittspridning av Coronaviruset.

  • Elever och personal som hostar, har feber eller har luftvägssymptom ska hålla sig hemma och vara symtomfria i två dygn innan de är välkomna tillbaka till skolan. Skolan informerar kontinuerligt i klasserna om vikten av en god handhygien och har flera anslag uppsatta i skolan och på fritidshemmet, allt enligt Folkhälsomyndighetens direktiv.
  • Gör frånvaroanmälan av elever i Skola24, så kan vi snabbt planera för vikarier. Även personal ska ju stanna hemma om de är sjuka!

Än så länge finns inga beslut om att stänga skolorna och om ett sådant beslut ska fattas görs det av huvudmannen, dvs av kommunstyrelsen. Det kan också tas beslut om stängning av alla skolor i landet av exempelvis riksdagen.

Kommunens krisledningsgrupp träffas dagligen för att uppdatera sig om läget och fattar beslut om åtgärder - www.bengtsfors.se och sociala medier uppdateras utifrån de beslut som fattas. Följ den lokala utvecklingen där!

Om det blir aktuellt att stänga skolorna, är vi förberedda och vår personal har gjort en hel del förberedelser för eventuell distansundervisning. Om det blir aktuellt kommer vi att ge instruktioner till både er som vårdnadshavare och till eleverna själva. Vi kommer att se till att material finns att hämta på skolan om det inte går att skicka med material hem med eleven.

Under dessa speciella tider är det viktigt att vi hjälps åt så det blir en så fungerande vardag som möjligt för alla elever. Det har vi ett stort, gemensamt ansvar för! Vi är tacksamma för ert stöd, er förståelse och för det goda samarbete all personal upplever när vi ska ta oss igenom denna utmanande period. Om det finns frågor, hör gärna av dig till klasslärare (gällande undervisningsfrågor) eller rektor för mer övergripande frågor.

Kontakt

Johan Andersson
Rektor
0531-52 62 23
johan.andersson@bengtsfors.se

Heli Kittilä
Rektor
0531-52 64 79
heli.kittila@bengtsfors.se

Joakim Ekblom
Rektor
0531-52 64 53
joakim.ekblom@bengtsfors.se

Patrik Edvardsson
Rektor
0531-52 62 60
patrik.edvardsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson