Distansundervisningen fungerar bra på Strömkullegymnasiet

Denna information publicerades:

Informationen uppdaterades senast:

Nina Aleksic har matematikundervisning på distans. Foto: Morgan Magnusson

På Strömkullegymnasiet i Bengtsfors så fungerar undervisningen nästan som vanligt. Enda skillnaden är att eleverna sitter hemma och är uppkopplade mot skolan. Distansundervisningen fungerar hittills mycket bra.

Eleverna följer sitt ordinarie schema. Så om ett program till exempel har svenska på måndag morgon klockan 09.10 så kopplar alla eleverna upp sig i den grupp som ska ha svenska. Läraren hälsar alla välkomna när de kopplat upp sig och går sedan igenom allt som ska göras under lektionen. Eleverna får uppgifter precis som de skulle ha fått en vanlig lektion och sedan börjar de jobba med uppgiften. Läraren sitter hela tiden med i gruppen och om någon elev behöver hjälp så frågar hen bara läraren som snabbt hjälper eleven. Är lektionerna långa så brukar lärarna göra vissa avstämningar med klassen exempelvis varje halvtimme. Då diskuterar läraren med eleverna i gruppen och kontrollerar att samtliga har kommit igång/förstått och jobbar med uppgiften.

Det är viktigt för eleverna att fortfarande ha en tydlig struktur på undervisningen. Det uppnås då eleverna får följa sitt vanliga schema. Det är också viktigt att eleverna får träffa läraren direkt vid lektionsstart och inte bara mötas av en uppgift på mail som ska göras under dagen.

Efter första veckans två dagar med distansundervisning var frånvaron mycket låg hos eleverna, endast cirka 3, 5 % frånvaro.

Strömkullegymnasiet använder den digitala plattformen Google meet.

Nedan syns ytterligare ett inslag om distansundervisning på distans, här är det Stefan Halvordsson som undervisar i musikämnnen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson