Examen för barnskötare/elevassistenter på vuxenutbildningen

Från vänster: Gofran Abdeljabbar, Hadaya Albarade, Sanaa Ahmed, Nesrin Sharaf Eddin, Annica Larsson (lärare), Camilla Fredin (lärare), Nazha Jumaeh, Rajaa Sheikh Haidar, Ranya Rustom, Nermin Aloush, Samara Almasri. Foto: Daria Larsson

Efter ett och ett halvt års studier examinerades 10 färdigutbildade barnskötare/elevassistenter. Alla deltagarna har dubbla behörigheter utifrån Skolverkets nationella yrkespaket.

Utbildningen startade på uppdrag av kommunens personalavdelning och har varit väldigt positiv. Under hela studietiden har deltagarna haft praktik inom förskola/skola och vi inom vuxenutbildningen vill tacka alla i de verksamheterna som ställt upp och hjälpt oss att genomföra utbildningen.

Istället för att kramas och skaka hand under examenstillfället. Foto: Daria Larsson

Rektor Lars Bennersten gratulerar de färdigutbildade eleverna. Foto: Daria Larsson

Jihad Haidar, den ende manlige eleven på utbildningen. Foto: Daria Larsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson